Antiracist education festival banner

Join us for the inaugural Anti-Racist Education Festival in the UK. Ymunwch â ni ar gyfer yr Ŵyl Addysg Gwrth-hiliaeth gyntaf yn y DU.

Purchase your ticket here for £10 – £25

Friday 21 June 10:00 – 17:00

University of Wales Trinity Saint David, College Road, Carmarthen SA31 3EP

Step into the realm of enlightenment and empowerment – a dazzling celebration of diversity and education like no other!

Join us for the inaugural Anti-Racist Education Festival (ARE Festival) in the UK, where we unite visionary authors and speakers to community of educators on their antiracist journeys.

Camwch i fyd goleuedigaeth a grymuso – dathliad disglair o amrywiaeth ac addysg.

Ymunwch â ni ar gyfer yr Ŵyl Addysg Gwrth-hiliaeth gyntaf (Gŵyl ARE) yn y DU, lle rydym yn uno awduron a siaradwyr ysbrydoledig â chymuned o addysgwyr ar eu teithiau gwrth-hiliaeth.

Dive into a world of thought-provoking:

•speeches
• immersive workshops
• dynamic

Let’s enrich cultural understanding and amplify a symphony of voices that reverberate with the spirit of equality.

Ymgollwch mewn diwrnod sy’n llawn posibiliadau, lle rydych chi’n creu eich profiad eich hun. P’un a ydych yn cael eich denu at y perfformiadau anhygoel, at sgyrsiau goleuedig, neu blymio’n ddwfn i weithdai, chi bydd yn penderfynu!

Explore our vibrant networking nook, a bustling hub where educators, publishers, and champions of antiracist resources converge. Each stall brims with resources for you to reshape your schools for a more equitable future.

Archwiliwch ein cornel rwydweithio fywiog, canolbwynt prysur lle mae addysgwyr, cyhoeddwyr a hyrwyddwyr adnoddau gwrth-hiliaeth yn cydgyfarfod. O lenyddiaeth gyffrous i gwricwlwm blaengar, darganfyddwch drysorfa o fewnwelediadau ac arloesiadau sy’n tanio’r daith tuag at degwch ac undod.

Join us on this transformative journey as we build bridges of understanding and forge an antiracist community that spans the four corners of Wales. Together, we can turn the page towards a brighter, more inclusive tomorrow!

Ymunwch â ni ar y daith drawsnewidiol hon wrth i ni adeiladu pontydd dealltwriaeth a ffurfio cymuned wrth-hiliaeth sy’n ymestyn dros Gymru gyfan. Gyda’n gilydd, gallwn droi’r dudalen tuag at yfory mwy disglair, mwy cynhwysol!

10:00 – Performance by Water Poets

11:30 – Keynote speaker : Professor David Olusoga OBE

12:30 – Windrush 75 film screening

2:00 – Discussion with Darren Chetty

2:45 – 3:15 – Poetry performance

3:15 – 4:15 – Panel discussion

4:15 – 5:00 – Special Performance